พลตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง

 • เลขประจำตัวสมาชิก 194
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจเอก อัศวิน  ขวัญเมือง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 กุมภาพันธ์ 2494
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • สถานที่ติดต่อ :
  173 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ถนนดินสอ
  แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร 10200
  โทรศัพท์ : 0 2224 2986, 0 2224 3052
  โทรสาร : 0 2621 0878
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3490 7676
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการการเมือง กทม. ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ทำคดีอาชญากรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2549
  • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2532
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later