นายอัครินทร์  เลิศกิจชัยศิริ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 192
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอัครินทร์  เลิศกิจชัยศิริ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 กันยายน 2506
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) สถาบันราชภัฏสงขลา
 • สถานที่ติดต่อ :
  495 หมู่ที่ 7
  ต. คลองขุด อ. เมืองสตูล
  จ. สตูล 91000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 0225 4524
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  เกษตรกร ตำแหน่ง ประธานชมรม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้ปฏิบัติงานให้สมาชิกวุฒิสภา พลเอก หาญ ลีนานาร์ (สว.สตูล)
  • คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดสตูล
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later