ศาสตราจารย์อิศรา  ศานติศาสน์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 191
 • ชื่อ-สกุล :
  ศาสตราจารย์อิศรา  ศานติศาสน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 พฤศจิกายน 2497
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   - Master in Economics of Development (Economics) Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   - Doctor of Philosophy (Economics) The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท
  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทรศัพท์ : 0 2218 6292, 0 2218 6193
  โทรสาร : 0 2218 6194
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 6567 8191
  e-Mail : sisra@chula.ac.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. Economic Expert ของ WHO ยกร่าง Draft Protocol on Tobacco Itticit Trade
  • 2. ตัวแทนประเทศไทยประชุม CoP II, CoPIII ของ Framework Convention on Tabacco Control ปี 2550, 2551 ตามลำดับ
  • 3. ตัวแทนประเทศไทยประชุม INB1, INB2 ของ Draft Protocol on Tobacco Illicit Trade ในปี 2551, 2553
  • 4. Consultant ให้ประเทศมัลดีฟต์ ในการทำการศึกษาเรื่อง Sustainatk and Sufficient Financing ให้กับหน่วยงาน HPA ของประเทศนี้
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later