นายอลงกรณ์  พลบุตร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 190
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอลงกรณ์  พลบุตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 ธันวาคม 2499
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  2 อาคารรัฐสภา 1 ถนนอู่ทองใน
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9666 5844
  e-Mail : alongkornpb@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักการเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2551 - 2554
  • ประธานกรรมการบริหารนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 - 2554
  • สมาชิกสภาปฏิรูปด้านพลังงาน พ.ศ. 2557 - 2558
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 6 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later