นายอรุณ  จิรชวาลา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 189
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอรุณ  จิรชวาลา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 พฤศจิกายน 2496
 • การศึกษา :
   - Master of Science The Leland Stanford Junior University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  2/15 ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท
  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ : 0 2258 8589
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5100 2222
  e-Mail : arun_ch99@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  กรรมการธนาคารพาณิชย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • กรรมการและผู้บริหารธนาคารพาณิชย์
  • ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  • เจ้าหน้าที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย
  • นักเขียนคอลัมภ์ด้านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later