นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม

 • เลขประจำตัวสมาชิก 188
 • ชื่อ-สกุล :
  นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 พฤษภาคม 2511
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Commerce and Administration (บัญชีและเศรษฐศาสตร์) Victoria University ประเทศนิวซีแลนด์
   - Master of Science (พัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ) Reading University
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  200/350 ถนนพัฒนาการ 74
  แขวงประเวศ เขตประเวศ
  กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์ : 0 2321 0787
  โทรสาร : 0 2722 3155
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1399 9972
  e-Mail : auramon.dip@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2555
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later