พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 187
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 กรกฎาคม 2495
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
 • สถานที่ติดต่อ :
  382 ซอยเอกมัย 24 ถนนสุขุมวิท 63
  แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10110
  โทรศัพท์ : 0 2382 0452
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 2284 8999
  e-Mail : apiwat69.sri@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (2 ตุลาคม 2557 - 6 กันยายน 2558)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later