พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 185
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก อภิชาต  เพ็ญกิตติ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 ตุลาคม 2492
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - Master of Science in Mechanical Engineering (Mechanical Engineering) Naval Postgraduate School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  5 ซอยสวรรค์วิถี ถนนสุทธิสาร
  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2274 7630
  โทรสาร : 0 2274 7568
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1927 6464
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม
  • รองปลัดกระทรวงกลาโหม
  • ปลัดกระทรวงกลาโหม (ปี 2551-2553)
  • ได้รับรางวัล Hall of Fame จากมหาวิทยาลัย Naval Postgraduate School สหรัฐอเมริกา ลำดับที่ 12 ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติคนที่ 2 และเป็นนายทหารต่างชาติคนแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลา 101 ปี ในปี 2553
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2546
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2543
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later