นายอภิชาต  จงสกุล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 184
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอภิชาต  จงสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 มิถุนายน 2498
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล
   - วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • สถานที่ติดต่อ :
  114/2 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านลัดดารมย์ ซอย 2 ถนนรัตนาธิเบศร์
  ต. ไทรม้า อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1990 4716
  e-Mail : ajongskul@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  • อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2558
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later