นายอนุสร  จิรพงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 182
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอนุสร  จิรพงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  26 มกราคม 2500
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts (East Asian) Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - Master of Arts in Law and Diplomacy Tufts University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  99 ถนนระนอง 2
  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ : 0 2537 6549
  โทรสาร : 0 2537 4444
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4751 3200
  e-Mail : anusawnc@pttep.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเงินกู้ อีสานเขียวไทย อังกฤษ ประจำสำนักเลขานุการ นายกรัฐมนตรี ปี 2532
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปวิฟิก (ESCAP)
  • ที่ปรึกษาบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later