พลอากาศเอก อนาวิล  ภิรมย์รัตน์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 180
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศเอก อนาวิล  ภิรมย์รัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 สิงหาคม 2493
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • สถานที่ติดต่อ :
  88/6 หมู่บ้านธัญรดา ซอย 3 ถนนเพิ่มสิน
  แขวงคลองถนน เขตสายไหม
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1173 1508
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เป็นประธานการบริหารโครงการจัดซื้อเครื่องบินพระที่นั่งแบบ ATR จากประเทศฝรั่งเศส
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later