พลตำรวจเอก วิระชัย  ทรงเมตตา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 176
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจเอก วิระชัย  ทรงเมตตา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 ตุลาคม 2504
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Doctor of Philosophy (Development Administration) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  943 ถนนเจริญนคร
  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน
  กรุงเทพมหานคร 10600
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1833 1133, 09 2690 7887
  e-Mail : suwira@saaa.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้ก่อตั้ง และอดีตนายกสมาคมตำรวจโรงงาน (มีสมาชิกจำนวน 503 บริษัท)
  • ผู้ก่อตั้ง และอดีตนายกสมาคมโรงไฟฟ้าชีวมวล
  • เป็นประธานการประชุม ASEANAPOL POLICE COOPERATION 11 ประเทศ
  • เป็นผู้บรรยายในการประชุมสัมมนา "Renewable Energy World Conference" ณ ประเทศมาเลเซีย
  • เป็นผู้บรรยายในการประชุมสัมมนา Energy from solid biomass in Thailand ณ กรุงเบอร์ลิน (Berlin) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
  • เป็นผู้บรรยายในการประชุมสัมมนา "German biomass Project Development Workshop" จัดโดย GIZ (German International Cooperation)
  • เป็นผู้บรรยายในการประชุมสัมมนา "Thai-German Workshop Energy Biomass Utilization" จัดโดย GIZ (German International Cooperation)
  • เป็นผู้บรรยายในการประชุมสัมมนา "Vietnamese-German Forum on Bioenergy in Vietnamese Industries" ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  • เป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายในมหาวิทยาลัย อาทิ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later