พลเอก สุรเดช  เฟื่องเจริญ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 172
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก สุรเดช  เฟื่องเจริญ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 ตุลาคม 2500
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  74 ซอยลาดพร้าว 42 ถนนลาดพร้าว
  แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2511 1564
  โทรสาร : 0 2280 2452
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4718 3098
  e-Mail : bernice@hotmail.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง รองเสนาธิการทหารบก
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ปฏิบัติราชการสนามตามแผนป้องกันประเทศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2555
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later