นายสุนชัย  คํานูณเศรษฐ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 170
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุนชัย  คํานูณเศรษฐ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 มิถุนายน 2499
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  8 หมู่บ้านนันทวัน ปิ่นเกล้า-ราชพฤกษ์ ถนนบรมราชชนนี
  แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
  กรุงเทพมหานคร 10170
  โทรสาร : 0 2436 3090
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1822 2067
  e-Mail : soonchai.k@egat.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับจ้าง ตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ การบริหารงบประมาณ การบริหารสัญญา การบริหารทรัพยากรบุคคล และความเข้าใจในกิจการไฟฟ้าเป็นอย่างดี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2553
  • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2548
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later