พันเอก สุชาติ  จันทรโชติกุล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 169
 • ชื่อ-สกุล :
  พันเอก สุชาติ  จันทรโชติกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 มีนาคม 2493
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  14 ซอยลุงเลี่ยม
  ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่
  จ. สงขลา 90110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1898 1411
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 5
  • ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 43 จังหวัดนราธิวาส
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา
  • เลขานุการคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาของรัฐสภา ปี 2535
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2542
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later