นายสุชน  ชาลีเครือ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 168
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุชน  ชาลีเครือ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 มีนาคม 2495
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
   - Master of Science (การบริหาร) The City University of Newyork ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  7/50 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซอย 39 ถนนรามอินทรา-วัชรพล
  แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7221 5111, 08 1817 5558
  e-Mail : suchon.senate43@yahoo.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2524
  • สมาชิกวุฒิสภา 2535 - 2539
  • คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง 2539
  • สมาชิกวุฒิสภา 2539 - 2543
  • สมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้ง) 2543 - 2549
  • ประธานคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 2540 - 2543
  • ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา 2543
  • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา 2543
  • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ 2541 - 2543
  • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขกฎหมายเศรษฐกิจ และการเงิน
  • กองคลังของวุฒิสพา 11 ฉบับ 2541 - 2543
  • รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 2546
  • ประธานวุฒิสภา 2547 - 2549
  • นายกสมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2547 - 2550
  • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์) 2552
  • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 2554 - 2555
  • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2555 - 2556
  • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 2558 ถึงปัจจุบัน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2544
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2541
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later