พลตรี สิระวิตร์  นาคทอง

 • เลขประจำตัวสมาชิก 167
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตรี สิระวิตร์  นาคทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 พฤศจิกายน 2501
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  80/15 หมู่ที่ 6 สำนักงานขายหมู่บ้านเอสวิล ถนนพระองค์เจ้าสาย
  ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา
  จ. ปทุมธานี 12150
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1953 8708
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการทหาร ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครสวรรค์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2557
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later