นายสันตศักย์ จรูญ  งามพิเชษฐ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 166
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสันตศักย์ จรูญ  งามพิเชษฐ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 สิงหาคม 2484
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  333/1-2 ซอยพะเนียดช้าง ถนนพัทยากลาง
  ต. หนองปรือ อ. บางละมุง
  จ. ชลบุรี 20150
  โทรศัพท์ : 038 415 777
  โทรสาร : 038 415 666
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3459 9999, 08 1318 8888
  e-Mail : santsakn@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักธุรกิจ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี
  • สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรี
  • ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2541
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later