นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 165
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 สิงหาคม 2494
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ปริญญาเอกทางสังคมศาสตร์ เกียรตินิยม University of Belefeld ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • สถานที่ติดต่อ :
  108 ซอยปุณณวิถี 32 ถนนสุขุมวิท 101
  แขวงบางจาก เขตพระโขนง
  กรุงเทพมหานคร 10260
  โทรศัพท์ : 0 2331 8975, 0 2331 8976
  โทรสาร : 0 2533 9697
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1453 6888
  e-Mail : sungsidh@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ผู้บริหารและอาจารย์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 - 2548
  • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ.ชาติชาย ชุุณหะวัณ ด้านนโยบายแรงงาน พ.ศ. 2532 - 2534
  • ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
  • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2544 - 2548 (ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ)
  • ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 - 2551
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2 ตุลาคม 2557 - 6 กันยายน 2558
  • รองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ คนที่ 2 สภาปฏิรูปแห่งชาติ พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 - 6 กันยายน 2558
  • รองประธานคณะอนุกรรมาธิการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คนที่ 2 คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 - 6 กันยายน 2558
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2550
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2548
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later