พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่

 • เลขประจำตัวสมาชิก 163
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก สราวุฒิ  ชลออยู่
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 มีนาคม 2499
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • สถานที่ติดต่อ :
  41 ซอยอินทามระ 37 แยก 2 ถนนสุทธิสาร
  แขวงดินแดง เขตดินแดง
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์ : 0 2277 1165
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 2279 8888
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
  • เจ้ากรมการพลังงานทหาร
  • รองผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
  • ตุลาการศาลทหารสูงสุด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2555
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2552
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later