นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 162
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 มกราคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การวางแผนและนโยบายการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  288/6 หมู่บ้านเมอราญา ซอยคู้บอน 34 ถนนคู้บอน
  แขวงบางชัน เขตคลองสามวา
  กรุงเทพมหานคร 10510
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1938 3838
  e-Mail : soithip.t@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
  • ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
  • รองปลัดกระทรวงคมนาคม
  • ปลัดกระทรวงคมนาคม
  • ประธานกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • ประธานกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
  • กรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • กรรมการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
  • กรรมการสถาบันการบินพลเรือน
  • กรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด
  • กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • กรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2554
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2549
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later