นายสมเดช  นิลพันธุ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 160
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมเดช  นิลพันธุ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 พฤษภาคม 2497
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   - สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  30/2 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านขุนแก้ว ถนนพุทธมณฑลสาย 7
  ต. ขุนแก้ว อ. นครชัยศรี
  จ. นครปฐม 73120
  โทรศัพท์ : 034 990 691
  โทรสาร : 034 261 075
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1899 4318
  e-Mail : somdejn@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง อธิการบดี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2556
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2544
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later