พลโท สมชาย  ลิ้นประเสริฐ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 159
 • ชื่อ-สกุล :
  พลโท สมชาย  ลิ้นประเสริฐ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มิถุนายน 2496
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • สถานที่ติดต่อ :
  577/136 หมู่บ้านไพฑูรย์นิเวศน์ ซอยพงษ์เพชรนิเวศน์ ถนนประชาชื่น
  แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0 2587 7045
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7699 3856
  e-Mail : somchai.lint@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พ.ศ. 2555 - 2556
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later