นายศิริชัย  ไม้งาม

 • เลขประจำตัวสมาชิก 152
 • ชื่อ-สกุล :
  นายศิริชัย  ไม้งาม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 มกราคม 2502
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  53 หมู่ที่ 2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถนนจรัญสนิทวงศ์
  ต. บางกรวย อ. บางกรวย
  จ. นนทบุรี 11130
  โทรศัพท์ : 0 2436 5974, 0 2436 5975
  โทรสาร : 0 2436 5978
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1843 2108
  e-Mail : sirichai_phd@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง ช่างระดับ 9
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อดีตผู้ฝึกสอนนักตะกร้อทีมชาติไทย 6 เหรียญทอง
  • ซีเกมส์ เชียงใหม่ 2 เหรียญทอง
  • ซีเกมส์ อินโดนีเซีย 2 เหรียญทอง
  • เอเซียนเกมส์ กรุงเทพฯ 2 เหรียญทอง
  • อดีตผู้นำแรงงานในคณะกรรมการเรงงานรัฐวิสาหิจสัมพันธ์
  • อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6 สมัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later