นายวิวรรธน์  แสงสุริยะฉัตร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 147
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิวรรธน์  แสงสุริยะฉัตร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 เมษายน 2508
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  74/7-11 อาคารหมอเส็ง ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0 2938 7359
  โทรสาร : 0 2938 7357
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1917 2433
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  หัวหน้าสำนักงานทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later