นายวิทยา  แก้วภราดัย

 • เลขประจำตัวสมาชิก 142
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิทยา  แก้วภราดัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 มกราคม 2498
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  55 หมู่ที่ 5
  ต. ท่าไร่ อ. เมืองนครศรีธรรมราช
  จ. นครศรีธรรมราช 80000
  โทรศัพท์ : 075 324 919
  โทรสาร : 0 7532 4919
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1642 5940
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักการเมือง ตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 สมัย
  • 2. ประธานกรรมาธิการยุติธรรม
  • 3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  • 4. ประธานวิปรัฐบาล
  • 5. รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2546
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2543
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later