พลเอก วิชิต  ยาทิพย์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 139
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก วิชิต  ยาทิพย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 พฤษภาคม 2489
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  20/324 หมู่บ้านแกรนด์คาแนล ถนนประชาชื่น
  ต. บางตลาด อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  โทรศัพท์ : 0 2574 0055
  โทรสาร : 0 2574 0077
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1840 9995
  e-Mail : vichit9995@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักธุรกิจ ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด (มหาชน)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 2557-2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • 2552-2554 ประธานคณะกรรมการการประปานครหลวง
  • 2552-2553 กรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  • 2552-2553 นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน
  • 2547-2548 กรรมการการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
  • 2548-2549 รองผู้บัญชาการทหารบก
  • 2547-2548 รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2546
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2543
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later