นายวันชัย  ศักดิ์อุดมไชย

 • เลขประจำตัวสมาชิก 136
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวันชัย  ศักดิ์อุดมไชย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 ธันวาคม 2500
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  4353/66 ถนนสุขุมวิท
  แขวงบางนา เขตบางนา
  กรุงเทพมหานคร 10260
  โทรศัพท์ : 0 2399 1425
  โทรสาร : 0 2399 1426
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9599 8800
  e-Mail : wanchai@metnet.tmd.go.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการ ตำแหน่ง อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later