พลอากาศเอก วัธน  มณีนัย

 • เลขประจำตัวสมาชิก 135
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศเอก วัธน  มณีนัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 ธันวาคม 2498
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • สถานที่ติดต่อ :
  88/142 ถนนสายไหม
  แขวงสายไหม เขตสายไหม
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์ : 0 2534 1105
  โทรสาร : 0 2534 2142
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1173 1369
  e-Mail : wattana_ma@rtaf.mi.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษ ประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์ ในตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
  • 2. รางวัลเกียรติยศ "ระฆังทอง" บุคคลแห่งปี 2557 สาขาทำประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติดีเด่น
  • 3. ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองทัพอากาศ ส่วนกำลังรบ ปี 2543
  • 4. ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ปี 2554
  • 5. รางวัลเกียรติยศ "บุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขาส่งเสริมความมั่นคงแห่งชาติ ปี 2554"
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2558
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later