นายวรวิทย์  ศรีอนันต์รักษา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 131
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวรวิทย์  ศรีอนันต์รักษา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 พฤษภาคม 2506
 • การศึกษา :
   - วารสารศาสตรบัณฑิต (หนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  63 หมู่บ้านอมาตยาวิลล่า ซอยนนทบุรี 38 ถนนสนามบินน้ำ
  ต. ท่าทราย อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี 11000
  โทรศัพท์ : 0 2967 0418
  โทรสาร : 0 2967 0418
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1303 1087
  e-Mail : worawit7@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  สื่อมวลชน ตำแหน่ง รองบรรณาธิการบริหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เคยเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later