พลเอก วรวิทย์  พรรณสมัย

 • เลขประจำตัวสมาชิก 130
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก วรวิทย์  พรรณสมัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 สิงหาคม 2493
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  44 หมู่บ้านบ้านฟ้าลากูน (บ้านเดี่ยว) ซอยรังสิต-นครนายก 44
  ถนนรังสิต-นครนายก ต. ประชาธิปัตย์ อ. ธัญบุรี
  จ. ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ : 0 2549 8271
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1847 9759
  e-Mail : warawit1950@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2550
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later