พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์  จริตเอก

 • เลขประจำตัวสมาชิก 124
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจเอก เรืองศักดิ์  จริตเอก
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 พฤษภาคม 2498
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  114/61 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
  กรุงเทพมหานคร 10120
  โทรศัพท์ : 0 2294 7755, 0 2681 6106
  โทรสาร : 0 2294 7766
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1811 2032
  e-Mail : papatsitj@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • รับราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานระดับสถานีตำรวจ ในหน่วยงานกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ต่อมาดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหารในหน่วยงานสำนักงานกำลังพล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กองบัญชาการศึกษา และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานตำรวจในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later