พลเอก รัชกฤต  กาญจนวัฒน์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 123
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก รัชกฤต  กาญจนวัฒน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 สิงหาคม 2493
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต The University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  55/5 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว
  แขวงจอมพล เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0 2939 3643
  โทรสาร : 0 2939 3643
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1815 6449
  e-Mail : r_ratchakrit@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง เสนาธิการทหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
  • เจ้ากรมยุทธการทหาร
  • รองเสนาธิการทหาร (ด้านยุทธการ การข่าวและกิจการพลเรือน)
  • เสนาธิการทหาร
  • กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
  • สมาชิกวุฒิสภา (2554-2557)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2549
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2545
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later