พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 120
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 มกราคม 2480
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  99/29 ถนนสุโขทัย
  แขวงดุสิต เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ : 0 2281 1035
  โทรสาร : 0 2281 1035
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1843 4114
  e-Mail : tony.jaja2012@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • การดำรงตำแหน่ง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
  • การปฏิบัติการสู้รบในสงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม
  • การดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • การดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • การดำรงตำแหน่งประธานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2536
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2532
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later