พลเรือเอก ยุทธนา  เกิดด้วยบุญ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 119
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเรือเอก ยุทธนา  เกิดด้วยบุญ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 มกราคม 2499
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ :
  688 ถนนประชาอุทิศ
  แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ
  กรุงเทพมหานคร 10140
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 4912 0550
  e-Mail : jad2499@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later