พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 114
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศเอก มนัส  รูปขจร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  18 เมษายน 2489
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • สถานที่ติดต่อ :
  5/5 ซอยวิภาวดีรังสิต 35 ถนนวิภาวดีรังสิต
  แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ : 0 2536 1875
  โทรสาร : 0 2536 1780
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1308 5551
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  • ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  • ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2545
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2542
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later