พลเอก ภูดิศ  ทัตติยโชติ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 113
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก ภูดิศ  ทัตติยโชติ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 กรกฎาคม 2498
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  55/15 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 2891 9195, 08 2444 1111
  e-Mail : gen.tatti@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 มหาดเล็กรักษาพระองค์
  • ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีกลาโหม
  • เจ้ากรมการเงินกลาโหม
  • หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการปลัดกระทรวงกลาโหม
  • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม
  • รองปลัดกระทรวงกลาโหม
  • จเรทหารทั่วไป
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2550
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later