พลตำรวจตรี พิสิษฐ์  เปาอินทร์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 109
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจตรี พิสิษฐ์  เปาอินทร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 เมษายน 2496
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  36/99 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านชินเขต ซอยชินเขต 2/17 ถนนงามวงศ์วาน
  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์ : 0 2580 3340
  โทรสาร : 0 2591 0561
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1820 3993
  e-Mail : pisitpaoin@me.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later