พลเรือเอก พะจุณณ์  ตามประทีป

 • เลขประจำตัวสมาชิก 108
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเรือเอก พะจุณณ์  ตามประทีป
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 พฤศจิกายน 2494
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรือ
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  20/21 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านร่มรื่น ซอยบรมราชชนนี 42 ถนนบรมราชชนนี
  แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
  กรุงเทพมหานคร 10170
  โทรศัพท์ : 0 2424 9977
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9891 6995
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2550
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2546
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later