พลเอก พอพล  มณีรินทร์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 107
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก พอพล  มณีรินทร์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 พฤศจิกายน 2498
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  122 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ ซอย 6
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0 2589 6638
  โทรสาร : 0 2588 3381
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1844 9476
  e-Mail : porpol1632@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงกลาโหม
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • บริหารการศึกษาในตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และบริหารงานในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม
  • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
  • กรรมาธิการการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  • กรรมาธิการการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ประธานอนุกรรมาธิการ การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later