นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 103
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 ธันวาคม 2500
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Philosophy University of Kent at Canterbury ประเทศสหราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  127 ซอยตากสิน 23 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
  แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
  กรุงเทพมหานคร 10600
  โทรศัพท์ : 0 2468 2792
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1817 7733
  e-Mail : pornchaitar@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 3. รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • 4. คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later