นายพนม  ศรศิลป์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 102
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพนม  ศรศิลป์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 กุมภาพันธ์ 2502
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  25/25 อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถนนพุทธมณฑล สาย 4
  ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล
  จ. นครปฐม 73170
  โทรศัพท์ : 0 2441 4590
  โทรสาร : 0 2441 4502
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1717 5665
  e-Mail : sonsill.02@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • เลขาธิการมหาเถรสมาคม (ปัจจุบัน)
  • ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง)
  • รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นักบริหารระดับต้น)
  • ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
  • ผู้อำนวยการกองกลาง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2557
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2554
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later