พลอากาศเอก เผด็จ  วงษ์ปิ่นแก้ว

 • เลขประจำตัวสมาชิก 100
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศเอก เผด็จ  วงษ์ปิ่นแก้ว
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 ธันวาคม 2499
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ
 • สถานที่ติดต่อ :
  171/1592 บ้านพัก ทอ ท่าดินแดง เขต 3 ถนนพหลโยธิน
  แขวงคลองถนน เขตสายไหม
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 0369 5853
  e-Mail : wongpinkaew@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการทหาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • 1. ผู้บังคับการกองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
  • 2. ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ประจำกรุงจาร์กาตาร์ ประเทศอินโดนีเซีย
  • 3. ผู้บัญชาการกองพลบินที่ ๒ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
  • 4. เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  • 5. ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2558
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later