นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 097
 • ชื่อ-สกุล :
  นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 พฤษภาคม 2488
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Arts (Economics) University of Southern California
 • สถานที่ติดต่อ :
  408 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 ถนนจรัญสนิทวงศ์
  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
  กรุงเทพมหานคร 10700
  โทรศัพท์ : 0 2424 8822
  โทรสาร : 0 2424 8822
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9969 9977
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  องค์กรอิสระ ตำแหน่ง ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • อดีตเลขาธิการ กปร. (สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพิ่มประสานงานโครงการพระราชดำริ)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2545
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2543
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later