นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล

 • เลขประจำตัวสมาชิก 096
 • ชื่อ-สกุล :
  นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 พฤศจิกายน 2502
 • การศึกษา :
   - การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - Master of Arts (Public Administration) Carleton University ประเทศแคนาดา
   - การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   - Doctor of Philosophy (Economics) Carleton University
 • สถานที่ติดต่อ :
  962 สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ ถนนกรุงเกษม
  แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
  กรุงเทพมหานคร 10100
  โทรศัพท์ : 0 2282 0726, 0 2280 4085 ต่อ 5303
  โทรสาร : 0 2628 2881
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1836 1068
  e-Mail : pattama@nesdb.go.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการ ตำแหน่ง รองเลขาธิการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • การวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ
  • การวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ
  • การวิเคราะห์และประสานงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • การศึกษาวิเคราะห์ ความเชื่อมโยง ประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านความยากจนและการกระจายรายได้
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later