พลอากาศเอก ปรีชา  ประดับมุข

 • เลขประจำตัวสมาชิก 095
 • ชื่อ-สกุล :
  พลอากาศเอก ปรีชา  ประดับมุข
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 สิงหาคม 2500
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) โรงเรียนนายเรืออากาศ
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • สถานที่ติดต่อ :
  171/2502 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านทหารอากาศท่าดินแดง ถนนพหลโยธิน
  แขวงคลองถนน เขตสายไหม
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1173 1537
  e-Mail : ppmook@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • กรรมการและเลขานุการ สำนักงานสนับสนุนและประสานงาน ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2551
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later