พลเอก ปราการ  ชลยุทธ

 • เลขประจำตัวสมาชิก 093
 • ชื่อ-สกุล :
  พลเอก ปราการ  ชลยุทธ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 ตุลาคม 2498
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • สถานที่ติดต่อ :
  79/331 หมู่บ้านเศรษฐสิริ แจ้งวัฒนะ-ประชาชื่น ถนนสรงประภา
  อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  โทรสาร : 0 2574 1245
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0054 6920
  e-Mail : pengkum55@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  ข้าราชการทหาร ตำแหน่ง รองเสนาธิการทหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง
  • ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
  • ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา
  • ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (จชต.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2557
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2555
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later