นายประยูร  เชี่ยววัฒนา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 091
 • ชื่อ-สกุล :
  นายประยูร  เชี่ยววัฒนา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 ธันวาคม 2491
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Engineering The University of Electro-communications ประเทศญี่ปุ่น
   - Master of Engineering Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
   - Master of Science and Society The University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • สถานที่ติดต่อ :
  33 ซอย 3 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์ใต้
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7717 7538
  e-Mail : prayoon@nimt.or.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  รับราชการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
  • ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • รองคณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later