ร้อยเอก ประยุทธ  เสาวคนธ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 090
 • ชื่อ-สกุล :
  ร้อยเอก ประยุทธ  เสาวคนธ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 ธันวาคม 2495
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
 • สถานที่ติดต่อ :
  56/11 หมู่บ้านซื่อตรง ซอยลำลูกกา 11/10 ถนนเสมาฟ้าคราม
  ต. คูคต อ. ลำลูกกา
  จ. ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ : 0 2533 8966
  โทรสาร : 0 2533 8966
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1823 8080
  e-Mail : captprayut@yahoo.com
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  กรรมการสถาบันการบินพลเรือน ตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันการบินพลเรือน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2552
  • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2525
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later