นางประภา เหตระกูล  ศรีนวลนัด

 • เลขประจำตัวสมาชิก 087
 • ชื่อ-สกุล :
  นางประภา เหตระกูล  ศรีนวลนัด
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  20 กุมภาพันธ์ 2492
 • การศึกษา :
   - บัญชีบัณฑิต (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Business Administration The University of Louisville ประเทศสหรัฐอเมริกา
   - การจัดการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  11/7 ซอยศูนย์วิจัย 47 แยก 3 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0 2561 4064, 0 2561 4065
  โทรสาร : 0 2579 9983
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1931 7777
  e-Mail : prapa@dailynews.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ :
  นักธุรกิจ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
  • ประธานที่ปรึกษาบริษัท ดีเอ็น บรอคคาสท์ จำกัด (NEW TV) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
  • กรรมการบริหาร บริษัท แสงเอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริหารบริษัท สี่พระยาการพิมพ์ จำกัด (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์) พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
  • กรรมการบริหารบริษัท ประชุมช่าง จำกัด พ.ศ. 2516-ปัจจุบัน
  • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2551
  • สมาชิกสภาปฏฺรูปแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2558
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
  • มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2556
  • ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2553
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later